Nerozumím, co slovo „Bůh“ znamená. Může být Bůh totéž co energie?

Sri Chinmoy: Bůh je nejen totéž co energie, Bůh Sám je energie. Musíme však vědět, jaký aspekt Boha se nám líbí. Pokud se nám líbí Bůh v podobě energie, Bůh k nám přijde v podobě nekonečné energie. Zamlouvá-li se ale naší mysli a našemu srdci podoba Boha jako lidské bytosti, Bůh přijde a postaví se přímo před nás jako lidská bytost v té nejzářivější podobě.

Buddha nepoužíval pojem „Bůh“, používal pojem „Nirvána“. Nirvána je Blaženost, transcendentální Blaženost, a tato Blaženost není ničím jiným než Bohem Samotným. Musíme ale vědět, co ve skutečnosti chceme, o co se snažíme. Chceme-li mír, přinese nám mír uspokojení. Toto uspokojení nám přinese ještě více míru, který můžeme použít ve svém každodenním životě, abychom uspokojili sami sebe a abychom tak vynesli do popředí svou božskou dokonalost. Tuto božskou dokonalost můžeme nazvat Bohem nebo Mírem nebo jakoukoliv jinou božskou kvalitou.