Dotkl jsem se Boha

Dotkl jsem se Božích Paží.
Jsou na mě příliš silné;
nebudu schopen je správně ovládat.

Dotkl jsem se Božích Očí.
Jsou na mě příliš krásné;
nebudu schopen je dostatečně ocenit.

Dotkl jsem se Božího Srdce.
Je božsky krásné a nanejvýš plodné.
Konečně jsem nalezl svůj domov,
věčný domov.