Věčný pozorovatel

Má duše je věčný pozorovatel
zážitků mého života.

Můj Bůh je věčný pozorovatel
mých životních poznání.

Já jsem věčný pozorovatel
svého vnitřního Božího snu
a slibu své duše Bohu.