Jedna Evropa....

Jedna Evropa. Vrcholný vizionář v prezidentu Gorbačovovi vynáší do popředí dosud nepoznanou jasnost a plnost zítřejší Evropy:

„Evropané dokáží čelit výzvě nadcházejícího století jen tehdy, jestliže spojí své úsilí. My jsme přesvědčeni, že to, co potřebujeme, je jediná Evropa, míruplná a demokratická — Evropa, která si podrží svou rozmanitost a společné humanistické ideály, prosperující Evropa, která natáhne svou ruku ke zbytku světa, Evropa, která sebevědomě směřuje k budoucnosti.“

Strasbourg, Francie

  1. července 1989
Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »