Ó Nejvyšší kormidelníku Sovětského svazu!

Ó Nejvyšší kormidelníku Sovětského svazu!
Vládu utrpení hladu tvé země
tvé krvácející srdce brzo, velmi brzo ukončí.
Tvá duše je přítelem naplnění lásky světa.