22.

Tvá zářivá duše
je každý den dychtivá
    zachraňovat svět
před ostrou dýkou beznaděje
    a také odstranit
nejhustší mlhu nevědomosti světa.