24.

Vůně písně tvého srdce
    každý den
nenapodobitelně osvěcuje mysl lidstva,
    inspiruje srdce lidstva
    a naplňuje život lidstva.