57.

Bezvýhradně těšíš
    vnitřní svět aspirace.
Vnější svět zasvěcení
    tě proto nakonec
s láskou a obdivem přijme.