1.

„Nemyslím si mnoho o člověku, který dnes není moudřejší, než byl včera.“

— Abraham Lincoln

Milovník dokonalosti v moudrém prezidentovi Gorbačovovi říká podobně: „Dobrá, řekněme, že jsme udělali chyby. Nu a co? Je lepší je napravit než sedět a čekat.“

„Copak neničím své nepřátele, když z nich udělám přátele?“

— Abraham Lincoln

Prezident Gorbačov své protivníky osvěcuje, místo aby je ničil. Tímto nenapodobitelným způsobem on a jeho přátelé, noví i staří, kráčí, pochodují a běží ke stejnému cíli: světu míru a jednoty.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »