Jsi světlem moudrosti

1.

"„Nemyslím si mnoho o člověku, který dnes není moudřejší, než byl včera.“
— Abraham Lincoln"

Milovník dokonalosti v moudrém prezidentovi Gorbačovovi říká podobně: „Dobrá, řekněme, že jsme udělali chyby. Nu a co? Je lepší je napravit než sedět a čekat.“

"„Copak neničím své nepřátele, když z nich udělám přátele?“
— Abraham Lincoln"

Prezident Gorbačov své protivníky osvěcuje, místo aby je ničil. Tímto nenapodobitelným způsobem on a jeho přátelé, noví i staří, kráčí, pochodují a běží ke stejnému cíli: světu míru a jednoty.