„Respektuji všechny víry“

Raiso Maximovno Gorbačovová, Ó Sestro Sovětského svazu, tvůj významný výrok zní:
"Jsem ateistka, ale znám církev a respektuji všechny víry. Koneckonců, to je osobní věc. Věřím v přirozenou dobrotu lidí a pevně věřím, že nikdo nechce válku."

Člověk, který respektuje všechny víry, je vrcholným hledajícím. Věřit v přirozenou dobrotu lidí je samo o sobě vysokým dosažením. Každá lidská bytost musí něčemu věřit. Bez víry člověk nemůže existovat. Ty věříš v dobrotu lidských bytostí. Právě tím je pro nás Bůh, protože Bůh je vší Dobrotou. A proto věříš v Boha.

Nyní nám přichází na pomoc prezident Gorbačov se sebejistým krokem vpřed, dovnitř a vzhůru, aby pozvedl vědomí lidstva. Naléhavě prohlašuje:

"„Ať každý žije podle svého přesvědčení a uctívá svého vlastního Boha."