9.

Říkáš každému,
    každičkému občanu světa,
že to, co zoufale potřebujeme,
    je vnitřní milost,
a ne neomezený prostor.