„Jedno indické přísloví říká...“

Prezident Gorbačov řekl: „Jedno indické přísloví říká, že cesta, na které se lidé setkají v půlce, je tou nejkratší cestou.
Naše dva národy jdou po celá desetiletí právě po takové cestě.“

Milovaný prezidente bez obdoby,
indické srdce miluje tvé široké srdce.
Indická mysl potřebuje tvou osvícenou mysl.
Indický život opatruje tvůj šlechetný život.