35.

Kdo je tím, kdo skutečně ztrácí?
Ten, kdo se těší
ze hry nadřazenosti a podřazenosti.
Sri Chinmoy, Bůh mysli, (knižně nevydáno), 2016