114.

Pro dobrého člověka
život je vskutku
zahradou.