124.

Velký člověk
se může jednoduše a nepochybně stát
dobrým člověkem,
když se nadřazenost naplňující jeho mysl
odevzdá
extázi jednoty jeho srdce.