26

Dobří lidé říkají
„Ó světe,
projdi se uvnitř zahrady mého srdce.“