44.

Dobří lidé
kráčejí po
výtečné cestě upřímnosti.