78.

Dobří lidé
berou slib
jako plně rozkvétající strom srdce.