86.

Dobří lidé
mluví dobře
jak o živých, tak o mrtvých.