Tři písně

Nebeská píseň mne inspirovala,
abych usiloval a stal se.

Pozemská píseň mne naváděla,
abych podváděl a dosáhl.

Božská píseň mne osvobodila,
abych božsky přeměnil a znesmrtelnil
pláč země
a
odevzdanost země.

Sri Chinmoy, Bůh nejvyšší Hudebník, (knižně nevydáno), 1974