1 Lidské v nás docela často …

Lidské v nás docela často
bubnuje na bubny frustrace.
Božské v nás vždy
hraje na flétnu osvícení.