19 Jsi si jistý...

Jsi si jistý,
že uctíváš svého Pána Nejvyššího
u Jeho Oltáře?
Podívej se, jestli jsi snad omylem
po celou dobu
neuctíval sám sebe
u oltáře své mysli.