22 Běžný člověk je vlastněn...

Běžný člověk je vlastněn
svým majetkem.
Duchovní člověk naplňuje sám sebe
tím, že je vlastněn pouze Bohem.