3 Jen když žiješ v srdci...

Jen když žiješ v srdci,
můžeš očekávat, že budeš cítit
přítomnost své duše,
jinak nebudeš nic než
pomatený spěch a trápení
své mysli.