49 Pokora není...

Pokora není
skutečnost dobývající svět,
ale skutečnost pozvedávající svět
a transformující svět.