5 Když mysl žije...

Když mysl žije
ve své vlastní jeskyni negativity,
božské v nás
se plné bolesti skrývá.