8 Blaženost a sebedávání...

Blaženost a sebedávání
se narodily současně
a vždy budou žít
společně.