Jak si můžeme uvědomit, že jen Boží Vůle nám může dát štěstí?

Sri Chinmoy: Jen se podívejte, co se stane, když naplníte svou vlastní vůli. Budete zklamaní. Když naplníte Boží Vůli, získáte jen radost. Všichni jste to už několikrát zažili, takže máte dostatečný důkaz. Získali jste skutečné uspokojení, když jste naplnili své vlastní touhy nebo jste něčeho dosáhli svým vlastním způsobem? Okamžitá odpověď bude „ne“. Avšak Boží Způsob vám nepochybně uspokojení dá.
Sri Chinmoy, Dárce a příjemce, (knižně nevydáno), 2016