Jak můžeme zůstat šťastní, když se setkáváme s překážkami?

Sri Chinmoy: Dělejte pokrok. Vzdáte snad závod jen proto, že narazíte na překážky? Mezi vámi a cílem může být několik překážek, ale vy je musíte překonat. Jestliže řeknete: „Nechci překonávat překážky, ale chci dosáhnout cíle,“ jak můžete očekávat, že se vám to podaří? Pokud jste teprve na začátku, musíte být připraveni na to, že možná narazíte na obtíže. Když budete muset překonat obtížnou překážku, uvidíte, zda chcete cíle doopravdy dosáhnout, nebo ne.

Ve skutečnosti to není zkouška; pokud ale nepřekonáte nějaké překážky, nebudete si cenit cíle. Přijde-li před vás v této chvíli Bůh, nebudete schopni Ho ocenit; nikdo Ho neocení. Abyste Jej ocenili, musíte na tom pracovat, musíte se pro to namáhat, musíte o Něho usilovat. Bůh může přijít a dát vám realizaci okamžitě, ale vy nebudete vědět, jak si toho správně cenit. Jeden velký duchovní Mistr měl synovce, který mu každý den sloužil. Když tomuto synovci dal jen malinký kousek své vlastní realizace, synovec okamžitě řekl: „Ty i já jsme teď dosáhli stejné duchovní úrovně.“ Cítil, že už nemusí svému Mistrovi sloužit. Ve vašem případě také — nejste-li připraveni, nebudete si Boha cenit. Cíl je Bůh. Musíte se zcela vnitřně připravit. To, čemu já říkám příprava ve skutečném duchovním smyslu, nazve vaše běžná mysl překážkou.

Sri Chinmoy, Dárce a příjemce, (knižně nevydáno), 2016