Část V: Obecné otázky a odpovědi

Guru, někdy, když tě dlouho nevidím a sednu si, abych meditoval na tvou fotografii, cítím, že je uvnitř mne blok, který mi brání cítit tvoji přicházející lásku a zájem. Mám pocit, že se mnou nejsi spokojen a že k tomu máš důvod.

Sri Chinmoy: Dokonalost je velmi dobrá a je to něco, čeho si velmi vážím. Co se ale stává je to, že přikládáš větší váhu dokonalosti, která je za tvými momentálními schopnostmi. Vidíš, že máš možná trochu nečistoty, trochu žárlivosti a to tě odradí. Musíš ale vědět, že celková dokonalost je teď za tvojí kapacitou. Je to takhle. Dítě se může naučit písmena A, B a C za jeden den. Ale je za jeho schopností naučit se za den všechno od A až do Z. Když to zkusí, může zvládnout naučit se A, B a C, ale učit se celý zbytek abecedy nebude mít smysl. Ve tvém případě se stane, že začneš tlačit na to, co považuješ za dokonalost, ale tato dokonalost je o dvacet kroků před tebou. Už jsi překonal velkou vzdálenost a před sebou vidíš svůj cíl. Takže si myslíš, že bys měl být schopen se k němu okamžitě dostat, ačkoli můžeš být unaven a tvá kapacita je omezená. Ale jako běžec blížící se k cíli máš limit, jak rychle můžeš běžet. Stejně jako běžec si musíš dát pozor, abys neupadl těsně před tím, než dosáhneš cílové čáry.

Blok, který vidíš, nepochází ani ode mě ani od tebe. Je to nepřátelský útok, který tě chce odvést z mého života a oddělit tě od mé lásky a mého světla. Tyto síly tě chtějí učinit nešťastným. Nastavil jsi standard a říkáš, že pokud se něco udělá tímto způsobem, je to dokonalost. Ale není dobré dovolit tvé mysli, aby kalkulovala s tvým pokrokem nebo formovala tvůj cíl. Tvá mysl říká, že pokud máš tento zážitek, budeš ho nazývat světlem; pokud máš jiný zážitek, nazveš ho mírem nebo silou. Ale samotné světlo je silou. Mír je silou. Pokud bys měl skutečný mír, mohla by těsně vedle tebe vybuchnout atomová bomba a nebudeš ji slyšet. Takový druh míru je zajisté silou. V každé věci se nachází všechno. Takže se nesnaž dát vše na přesné místo nebo všechno nazývat určitým jménem. Nesnaž se dát realitě přesný tvar či formu. Nečekej, až bude mysl přesvědčena; nečekej na mysl, aby změřila tvůj pokrok nebo tvůj cíl. Nejvyšší ti ukáže skutečnost podle své Vůle.

Existují různé způsoby, jak dát ve hře gól. Ve fotbale můžete použít svou levou nohu, pravou nohu nebo hlavu. Měl bys nechat rozhodnout Boha, jestli máš použít pravou nohu, levou nohu nebo hlavu. Než zacílíš, vzývej Přítomnost Oka Nejvyššího. Potom se mentální představa pro dokonalost nedostaví. Mysl již nebude říkat: „Dosáhneš dokonalosti, jen když uděláš toto nebo zažiješ toto.“

Musíš nechat Boží Milost, aby tě dovedla k cíli. Dej všechnu důležitost Soucitu a Milosti Nejvyššího. Pokud se nesnažíš vytvořit si svůj cíl nebo měřit vzdálenost před sebou, a necháš-li Nejvyššího konat v tobě a prostřednictvím tebe, potom se tvůj cíl a tvá duše společně setkají. Nejvyšší Milost bude moci pracovat uvnitř tebe a všeho pro tebe dosáhne.

Sri Chinmoy, Dárce a příjemce, (knižně nevydáno), 2016