Existuje zlo nebo je jen představou v naší mysli?

Sri Chinmoy: Nejprve musíme vědět, co je to zlo. Společnost vytvořila dobré, špatné a zlé. V některých náboženstvích se blízcí příbuzní mohou brát. Považují to za dobré. V naší společnosti je to považováno za špatné. Zabít krávu znamená pro hinduisty zlo. Muslimové budou ale říkat: „Proč? Můžete jíst husy, kuřata a tak dále, a nemůžete jíst krávy?“ Říkáme, že krávy velmi milujeme proto, že z nich přišlo světlo. Jsou symbolem Matky Země. Pro nás je to dobré.

Každý má svůj vlastní způsob interpretace. Pokud někdo použije svou mysl ke zjištění povahy dané věci a ta nepřináší do mysli radost ani uspokojení, potom to mysl považuje za zlé. Srdce ale bude říkat: „Ne, ne! Něco, co nedává radost, nemusí být nutně zlé, má to jen méně světla.“

Cokoliv, co Bůh stvořil, má světlo. Tvoje duše má světlo a židle má také světlo. Rozdíl je v tom, že tvá duše má světla víc. Pokud v této místnosti zhasnu světlo, nemusíš tady vidět světlo vůbec. Jakmile uvidíš temnotu, potom řekneš, že je to zlo. Duchovní lidé ale nepoužívají pojem „zlo“. Říkají: „To, co vidíme, je jen méně světla.“

V okamžiku, kdy mysl něco prohlásí za zlo, sama se stává temnou. Když například řeknu: „On je velmi špatný,“ okamžitě se do mé mysli dostává tento druh špatného vědomí. Pokud ale řeknu pozitivním způsobem: „On může být lepší,“ nebo „On může být také dobrý,“ potom do mě tyto dobré vlastnosti vstoupí. Zde má slova nemají takovou destruktivní sílu, jako když mluvím negativně.

Sri Chinmoy, Dárce a příjemce, (knižně nevydáno), 2016