Jak si vždy můžeme udržet intenzitu?

Sri Chinmoy: Každý den se alespoň pětkrát po tři nebo čtyři minuty vědomě snaž mít při nadechování intenzitu. Když se modlíš k Nejvyššímu, snaž se pocítit, že nadechuješ intenzitu, intenzitu, intenzitu. Nadechuj se a vydechuj co nejpomaleji a pak zkus cítit, že do tebe vstupuje intenzita. Vstupuje do tvého srdce a do všech tvých nervů a svalů.