108.

TADY a TEĎ
pokud učiním své srdce
stále se přesahujícím plamenem
pro realizaci Boha,
pak Bůh Sám vysuší slzy
mých dlouhých, velmi dlouhých
neaspirujících roků.