120.

TADY a TEĎ
můj nejnovější objev:
Když se oduševněle nemodlím
a sebedávajícně nemedituji,
bezmocně se nacházím
v přecpané, hlučné
a naprosto bezbožné
podzemní dráze mysli.