10.

Můžeme mít harmonii, jestliže máme hlubokou úctu k matce přírodě.
Sri Chinmoy, Harmonie, Sri Chinmoy Centrum, 2007