40.

.
Harmonie se nenechá chytit ani zlobou ani smutkem.
Sri Chinmoy, Harmonie, Sri Chinmoy Centrum, 2007