46.

Srdce harmonie oceňuje Sám Bůh.
Sri Chinmoy, Harmonie, Sri Chinmoy Centrum, 2007