55.

Překročme všichni statečně hranice mysli. A hle — tanec světové harmonie.
Sri Chinmoy, Harmonie, Sri Chinmoy Centrum, 2007