Jak můžeme neustále milovat cestu, po které jdeme k Nejvyššímu, a udržovat si k ní hlubokou úctu a vděčnost?

Sri Chinmoy: Božská láska je spontánní. Není to něco, co můžeme postavit z cihel a malty jako dům. Vidíme květinu a hned se nám zalíbí. Vidíme dítě a hned jej milujeme. Milujeme něco nebo někoho, protože jsme k té věci nebo osobě přitahováni. Přijali jste mě za svého duchovního Mistra a já jsem vás přijal za své duchovní žáky, protože vaše duše ve mně ihned něco uviděly a ucítily a protože já jsem ihned něco uviděl a ucítil ve vaší duši. Je to oboustranné, vzájemné — jako dva magnety.

Vy jste dali naší cestě své srdce, duši i život. Je to celá vaše duchovní existence. Mezi vaším životem a naší cestou, mezi vámi a vaším Mistrem existuje věčná přitažlivost. Cítím k vám jen božskou lásku a vy cítíte božskou lásku ke mně. Božská láska je samá jednota. V božské lásce se srdce Mistra a srdce žáka stávají jedním. V božské lásce se pláč srdce a cesta stávají jedním. V božské lásce jste vy a Mistr jedním.

Existuje velký rozdíl mezi tímto druhem božské lásky a obyčejnou lidskou láskou. Božská láska každým okamžikem roste a září. Lidská láska roste, jen aby praskla jako balón. Chvíli poroste a poroste, ale nakonec se rozpadne na kusy. Ale láska, která vychází z duše, začíná spontánně a nepřestává. A v každém okamžiku nám dává ohromnou radost. Láska, kterou cítíte k Nejvyššímu a k cestě, je právě taková. Začala spontánně a nezmizí. Neustále vám dává radost.

Lidská láska je jako pozemská strava. Když budete nepřetržitě jíst dvě nebo tři hodiny pozemskou stravu, bude vám špatně. Ale božskou stravu můžeme jíst neustále. Náš hlad po lidské stravě je omezený, ale náš hlad po božské stravě je nekonečný. Božská strava je Soucit Boha a Náklonnost Boha. Ty jsou věčné, nekonečné, nesmrtelné. Můj soucit, zájem a náklonnost pro vás a pro lidstvo jsou ­nekonečné. Na tyto božské vlastnosti nemám monopol. Jsou rodným právem každého, ale ne každý je užívá. Božská láska je prostá, čistá a nikdy nekončící. Dokážete-li setrvávat v zahradě svého vlastního srdce, v zahradě srdce svého Mistra a v Zahradě Srdce našeho Milovaného Nejvyššího, pak budete neustále cítit spontánní přitažlivost božské lásky. Pak v cestě, ve svém Mistrovi a ve svém vlastním srdci uvidíte a ucítíte krásu a vůni květiny a spontánně je budete milovat.