V překladu tvé písně „Bhulite Diyona“ žádáme Nejvyššího, aby nám nedovolil na Něj zapomenout ani během života, ani po smrti. Je možné zapomenou na Nejvyššího ve světě duší?

Sri Chinmoy: Zde na zemi mnoho lidí zapomnělo na slib, který dali Bohu a své vlastní Božskosti. Stejně tak je Boží Vědomí ve světě duší, ale kolik duší si to pamatuje? Po šesti letech se většina duší musí vrátit zpět na zem. Některé nechtějí, ale jsou k tomu přinuceny. Jestliže získají zvláštní Boží Milost nebo zvláštní milost Mistra, mohou zůstat ve světě duší natrvalo. Ale obyčejné lidské bytosti se musí vrátit, protože i když jsou ve světě duší, nedělají nic pro Boha ani pro svůj duchovní pokrok.

Lze srovnat to, kdy je duše ve fyzickém, na zemi, s tím, kdy duše není ve fyzickém a je ve světě duší. Na zemi vidíme jen fyzické tělo, vitálno a mysl, ale existuje také něco, co nazýváme jemné tělo, jemné vitálno, jemná mysl a psychická bytost, zástupce duše. Předpokládáme, že jemné bytosti jsou o něco lepší než fyzické, ale někdy mohou být stejně neužitečné. Subtilní tělo, vitálno, mysl a srdce potřebují přípravu, jinak jsou stejně neužitečné jako fyzické tělo, vitálno, mysl a srdce.

Obyčejné, neaspirující duše mohou na Boha v Nebi určitě zapomenout. Můžeme stát před chrámem, před oltářem, před sochou, ale naše mysl je někde jinde, naše srdce je někde jinde. Vidíme fyzický aspekt, něco, co je vyrobeno z kamene, ale nejsme-li při vědomí a bdělí, pak nepovažujeme tu věc za projev skutečného Nejvyššího, ačkoliv stojíme přímo před ní a díváme se na ni.