Bůh existuje

Bůh existuje.
Nemusíme Jej stvořit.
Přinejmenším si naše ústa dovolují
dokazovat Boží existenci.
Ale běda, mír na zemi neexistuje.
Pokusme se mír stvořit.

Všichni víme, jaký je rozdíl mezi objevováním a vynalézáním. Objevujeme něco, co již existuje uvnitř nebo kolem nás, ale čeho si nejsme vědomi. Kolumbus objevil nový svět. Tento svět již existoval, ale on jej objevil pro ty, kteří o jeho existenci nevěděli. Vynález je něco, co nikdy předtím neexistovalo. Ale jakmile se to jednou objevilo, stalo se to nedílnou součástí světa.

Bůh existuje. Nemusíme Jej stvořit. Existenci Boha objevily mnohé velké realizované duše starodávné minulosti a mnoho upřímných a nebojácných hledajících současnosti. Řekli nám, že Bůh existuje. Je mnoho těch, kteří nyní věří v existenci Boha, ale kteří nepraktikují duchovní život, aby Jej objevili sami pro sebe. Neustále ostatním kážou o existenci Boha, ale nemají pět minut, aby se na Boha soustředili, meditovali na Něj nebo se k Němu upřímně a z celého srdce modlili.

Takoví lidé nemohou stvořit Boha. Slyšeli o existenci Boha od jiných. Bez pochyby právě teď necítí svým srdcem existenci Boha, ale Bůh jim dal ústa, aby o Něm mluvili. Jestliže si nechtějí uvědomit Pravdu, o které mluví, pak přirozeně nepodvádí Boha, podvádí jen sami sebe. Je mnoho neupřímných lidí, dokonce ateistů, kteří skutečně inspirují upřímné hledající. Oni sami se nemodlí k Bohu, nemají s Bohem nebo s vnitřním životem nic co do činění, ale říkají ostatním, jaký Bůh je, jak Bůh vypadá, co Bůh dokáže udělat. Od pouhých mluvků se ostatní dovídají o existenci Boha, schopnostech Boha, Soucitu Boha, Síle Boha a Lásce Boha a jsou inspirováni objevit Boha sami pro sebe. Snaží se ponořit hluboko dovnitř, protože jejich nejvnitřnější srdce vědí, že to, co poslouchají, je pravda.

Sri Chinmoy, Ode dneška za sto let, (knižně nevydáno), 2015