Ode dneška za sto let

Ode dneška za sto let
se bude můj nejvyšší Cíl klanět
mně, mně, mně.

Ode dneška za sto let
bude můj dech ticha strašit
moře nevědomosti temné země.

Ode dneška za sto let
bude jediné mé Oko orat
zem Věčnosti.

Ode dneška za sto let
obdaruji, obdaruji svého Pána
klíčem svého Ducha.

Každý by měl a musí v tomto životě meditovat, aby realizoval Nejvyšší zde na zemi. Pak dokáže každý zazpívat: Ode dneška za sto let se bude můj nejvyšší Cíl klanět mně, mně, mně. To znamená, že každý člověk v tu chvíli překoná svůj vlastní nejvyšší Cíl.

Ode dneška za sto let bude můj dech ticha strašit moře nevědomosti temné země. To znamená, že moře nevědomosti země se pokloní až k zemi dechu vnitřního ticha. Když vstoupíte do své nejvyšší meditace a dosáhnete svého Cíle, dech ticha bude nutit moře nevědomosti ve vás, aby se odevzdalo.

Ode dneška za sto let bude jediné mé Oko orat zem Věčnosti. Třetí Oko, Oko transcendentální Vize bude orat zem Věčnosti, na které roste nekonečný Mír, Světlo a Síla. Vy budete božskými farmáři, kteří obdělávají půdu Věčnosti, na níž vyroste v nekonečném množství nekonečný Mír, Světlo, Blaženost a Síla.

Ode dneška za sto let obdaruji svého Pána klíčem svého Ducha. Když obdarujete Pána Nejvyššího klíčem svého Ducha, odemknete vesmírné Vědomí a rozprostřete vesmírné Vědomí po celém aspirujícím světě. Budete vlastnit klíč, který otevírá dveře k jedinečnému pokladu Nejvyššího uvnitř vás. Nabídnete tento poklad Pánu a aspirujícím duším země. Jedině aspirující duše od vás obdrží Světlo. Neaspirující duše si vás nebudou všímat, nebudou vám rozumět, budou o vás pochybovat a nenávidět vás, když jim budete chtít nabídnout transcendentální Světlo své duše. Proto budete tento poklad nabízet jen těm, kteří aspirují, kteří volají po Světle Světa Za. Ti vás potřebují. Jsou hladoví a jste to vy, kdo musí naplnit jejich potřebu.

Sri Chinmoy, Ode dneška za sto let, (knižně nevydáno), 2015