Kráva a vepř

Byl jednou jeden muž, který byl velmi bohatý a zároveň velice lakomý. Vesničané ho neměli vůbec rádi. Jednoho dne jim řekl: „Buď na mě žárlíte, nebo nerozumíte mé lásce k penězům – Bůh Sám ví. Ale nemáte mě rádi, to vím. Až zemřu, nic si s sebou nevezmu. Nechám to všechno pro druhé. Sepíšu závěť a všechno dám na dobročinné účely. Potom budou všichni šťastní.“

Dokonce i potom si z něj lidé tropili žerty a smáli se mu. „O co vám jde?“ říkal jim boháč. „Nemůžete pár let počkat, abyste viděli, že své peníze rozdám?“

Vesničané mu ale nevěřili. On řekl: „Myslíte si, že jsem nesmrtelný? Zemřu jako každý jiný a potom mé peníze půjdou na dobročinné účely.“ Nemohl pochopit, proč mu nevěří.

Jednoho dne se šel projít. Znenadání začalo hustě pršet, a tak se schoval pod strom. Pod stromem uviděl vepře a krávu. Vepř a kráva si začali povídat a muž zaslechl, co si říkali.

Vepř řekl krávě: „Čím to, že tebe si každý cení, a mě nikdo? Když zemřu, dám lidem slaninu, šunku a jitrnice. Lidé mohou použít také moje štětiny. Dávám jim tři nebo čtyři věci, kdežto ty jedinou: mléko. Proč si tě lidé po celou dobu cení, a mě ne?“

„Podívej,“ řekla kráva vepři. „Já jim dávám mléko po celý svůj život. Lidé vidí, že jsem štědrá a dávám to, co mám. Ale ty, dokud žiješ, jim nedáváš nic. Až po své smrti jim dáš šunku, slaninu a podobně. Lidé nevěří v budoucnost; věří přítomnosti. Pokud lidem dáváš, dokud jsi naživu, ocení tě. Je to docela prosté.“

Od té chvíle dával boháč chudým všechno, co měl.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zážitky osvícení na indické půdě, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 494th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zážitky osvícení na indické půdě, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »