Babar bere život

Nebylo nic, co by veliký císař Babar pro své poddané neudělal. Považoval je za své vlastní děti. Čas od času vycházel ze svého paláce a chodil po ulicích města. Stýkal se se svými poddanými a díval se, jak žijí. Pokud viděl, že někdo zápasí s bídou, pomohl mu. Lidé ho však nepoznali, protože se na tato dobrodružství oblékal velmi prostě a přes svou korunu si nasadil jakýsi turban, takže ho lidé nemohli poznat.

I stalo se, že jeden mladý muž na Babara velice žárlil, protože císaře si každý vážil a obdivoval ho. Lidé ho vychvalovali pro jeho statečnost, laskavost, ušlechtilost a další božské vlastnosti. Proto chtěl tento mladík Babara už dlouho zabít. Doslechl se, že císař někdy chodívá po městě nechráněn. Stále s sebou nosil meč s nadějí, že by jednou mohl císaře potkat, když bude sám, a dostat tak příležitost ho zabít.

Když Babar vycházel ven, jeho stráže ho obvykle tajně následovaly, aby jej chránily. Babar nechtěl, aby s ním někdo chodil, ale jeho strážci se obávali o jeho bezpečnost.

Jednoho odpoledne se císaři podařilo odejít samotnému, bez stráží. A jak se procházel v přestrojení, uviděl, jak se ulicí řítí splašený slon. Lidé křičeli a utíkali a všichni panikařili. Bylo tam ale jedno malé bezmocné dítě, které nedokázalo běžet dost rychle, aby z cesty uteklo. Všichni byli polekáni k smrti, ale nikdo se neodvážil dítě zachránit. Když už slon dítě málem zadupal, císař se rozběhl a strhl dítě z cesty. Dítě tak zachránil, ale když s ním běžel pryč, upadl mu turban.

Jakmile splašený slon přeběhl, lidé běželi zvednout turban odvážného hrdiny. Když se podívali do turbanu, uviděli, že tam je koruna jejich císaře. Mladík, který chtěl Babara zabít, byl jedním z těch, kteří viděli, jak císař zachránil dítěti život. Ačkoliv sám věděl, že život dítěte je ohrožen, neměl dostatek odvahy, aby se dítě pokusil zachránit, a utekl pryč jako všichni ostatní. Když si uvědomil, co se stalo, padl k Babarovým nohám a pravil: „Odpusť mi.“

„Co jsi udělal?“ zeptal se Babar.

„Po mnoho let,“ řekl mladík: „jsem tě chtěl zabít, protože jsem nesmírně žárlil na to, jakého obdivu se ti dostává. Teď vidím, že si ho opravdu zasloužíš. Jako císař jsi pro království mnohem cennější než kdokoliv z nás, a přesto jsi byl připraven položit svůj život pro záchranu malého dítěte. Naučil jsem se od tebe, že je nekonečně lepší dát život než život vzít. Proto teď, místo abych ti vzal život, dávám ti svůj. Vezmi si, prosím, můj život.“ A podal Babarovi meč, kterým ho chtěl zabít.

Babar vzal meč a pravil: „Naučil jsem tě, jak dávat život. Nyní si vezmu tvůj život. Pojď se mnou. Od nynějška budeš jedním z mých osobních strážců. Vidím, že jsi upřímný, a jsem si jist, že budeš věrným strážcem.“

Babar si vzal jeho život jen proto, aby ho učinil užitečným a plodným. Místo toho, aby mladíka zabil anebo potrestal, učinil Babar z tohoto muže jednoho ze svých osobních strážců.