Trpělivost

Trpělivost je strom, který roste uvnitř nás a plodí ne jedno ovoce, ale čtyři: moudrost, radost, mír a vítězství. Trpělivost vyžaduje energii a zároveň spolupráci těla, vitálna a mysli. Bez trpělivosti pracuje mysl automaticky, jako stroj. Hýbe se z donucení, ne proto, že chce. Je neklidná, skáče sem a tam. Tělo může být nečinné, ale mysl se neustále potuluje. Bez trpělivosti nemůže být mír.

Trpělivost není lhostejnost. Lhostejnost je negativní a ničivý přístup k pravdě. Je nehybná a to, co je nehybné, nakonec vede ke zničení. Trpělivost je ale dynamická, vždy postupuje kupředu směrem k cíli. Trpělivost vytrvale roste a je vždy doprovázena mírem. Takovýto mír se nemůže nikdy zaměnit se lhostejností, kterou vždy doprovází nepokoj.

Sri Chinmoy, Ovoce osvícení, (knižně nevydáno), 2016