Nerozumím vašemu vztahu k Bohu a k vašim žákům.

Sri Chinmoy: Můj vztah k žákům je vztah učitele a žáka. Já jsem učitel a ti, kteří přichází, se přichází ode mě něco naučit. Ale je-li otázkou, kdo je pravým Mistrem nebo Guruem, vždy říkám, že je to Nejvyšší. Já nejsem Guru. Jediným Guruem je Nejvyšší. Tady jsem ale vedoucím, zástupcem pro své žáky, pro ty, kteří následují mou cestu. Jsem převozník, kapitán. A toto jsou studenti, kteří se ode mě chtějí učit. Cokoli, co dostanu od Nejvyššího, nabídnu jim.
Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017