Zdá se, že tě Nejvyšší miluje více, než miluje Sám Sebe.

Sri Chinmoy: Jestliže vnímáte Boha na fyzické úrovni, vitální úrovni, mentální úrovni nebo psychické úrovni — na každé úrovni kromě Jeho vlastní nejvyšší úrovně — pak bude mít Bůh více lásky pro mne než Sám pro Sebe. Když existuje pocit rozdělení mezi Bohem a mnou, a jsem-li o jeden palec níže než On, bude mít pro mě více lásky, protože jsem Jeho dítě. Matka má pro svého syna více lásky než sama pro sebe. Je jejím vlastním stvořením, proto má matka více lásky pro svého syna než sama pro sebe. Stvořitel má vždy více lásky pro stvoření než Sám pro Sebe.

Ale jestliže Stvořitel cítí, že neexistuje žádný rozdíl mezi Jeho stvořením a Jím Samotným, že jsou jedním a neoddělitelným, kdo koho v tu chvíli miluje více? Nejvyšší mě miluje více než Sám Sebe, když se modlím ke svému nejvyššímu Vědomí. Ale když vstoupím do svého nejvyššího Vědomí, mezi Nejvyšším a mnou neexistuje v tu chvíli žádný rozdíl. Jsme zcela jedním.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017