V této inkarnaci jsem tě přijal jako svého Gurua. Budu tě mít jako svého Gurua i v příští inkarnaci?

Sri Chinmoy: Toto je naprosto osobní otázka, a tak bych ti rád řekl, že tvá duše si vytvořila velmi, velmi, velmi blízké spojení s mou duší. S veškerou láskou, požehnáním a zájmem své duše tě mohu ujistit, že budu tvým Guruem. Ale tak to není pro každého. Žáci mají vždy právo změnit svého učitele. Mám již tu a tam bývalé žáky, kteří patří k různým skupinám a následují různé učitele. Nechovám k jejich novým učitelům zášť, nežárlím na ně. Pokud vedou mé dřívější duchovní děti k Bohu, jsem šťastný.

Také mám žáky, kteří v této inkarnaci následovali jiné duchovní učitele. Pro své duchovní naplnění přišli ke mně. V některých případech k nim jejich Guruové přišli během meditace nebo ve spánku, aby jim řekli, že by měli jít za mnou. A tak se tito hledající stali mými žáky. Jestliže žáci, které nyní mám, chtějí ve své příští inkarnaci přejít k jinému Guruovi, nemám žádnou námitku; záleží na žákovi. Jestliže žák upřímně řekne: „Chci s tebou zůstat po celou Věčnost,“ dám mu své ujištění, že zůstanu jeho Mistrem. Řeknu: „Budu se starat o tebe, o tvé srdce a duši, po celou dobu.“ Ale musí to být oboustranné přijetí a oboustranný slib. Když žák slíbí: „Chci, aby tento Guru byl stále mým Guruem,“ tehdy Guru řekne: „Ano, navždy zůstaneš mým blízkým a drahým žákem.“

Mám také žáky, kteří jsou již v Nebi. Myslíte si, že jelikož jsem tady na zemi, tak jim nepomáhám? Každý den jim pomáhám. Mám tam žáky, příbuzné, přátele i své vlastní rodiče. Realizovaná duše může vstoupit do jakéhokoli světa a pomoci v tomto světě jakékoli osobě. Mistr je povinen pomoci těm, kteří chtějí a potřebují tuto pomoc, protože žije pouze proto, aby sloužil ostatním.

Mnoho lidí začalo s Guruem, který později opustil fyzické tělo. Když pravý duchovní Mistr opustí tělo, není jako obyčejný člověk — „sejde z očí, sejde z mysli“. V případě obyčejných lidských bytostí existuje zeď mezi těmi, kteří jsou ve fyzickém těle, a těmi, kteří tělo opustili. Guru a jeho žáci také žijí na opačných stranách zdi, ale Guru je schopen vidět své žáky, protože pomocí svého vědomí udělal ve zdi obrovskou díru. Nicméně obyčejný člověk díru nevidí, vidí pouze pevnou zeď.

V tvém případě vzhledem k tomu, že tvůj slib vůči mně je od tvé duše, získáš mě ve všech svých inkarnacích, dokud nerealizuješ Boha. Až realizuješ Boha, tehdy mě již nebudeš potřebovat, protože i ty budeš v nekonečném Vědomí. Ale do té doby, dokonce i pokud se nevrátím do tohoto světa v lidském těle, budu schopen tě vést z jiného světa tak, jako nyní pomáhám lidem v jiných světech ze země.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017