Když říkáš Aum, spojuješ se s nekonečnem?

Sri Chinmoy: Aum je jméno Boha, Boha v Jeho třech hlavních aspektech. „A“ představuje Boha Stvořitele, „U“ představuje Boha Udržovatele, „M“ představuje Boha Přeměnitele. Když pronáším Aum, vstupuji do svého nejvyššího vědomí. Vyslovím-li jednou Aum, když jsem v opravdové meditaci, tehdy vstoupím do svého nejvyššího transcendentálního Vědomí, kde si spolu hraje Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost. Ale když přednáším a během přednášky řeknu slovo Aum, neznamená to, že vstupuji do svého nejvyššího vědomí nebo že se spojuji s Nekonečným. Tehdy je můj záměr jiný: prostě jen přivést světlo do aspirujících duší. Jestliže ony chtějí vstoupit hlouběji do mého vědomí nebo do svého vlastního nejvyššího vědomí, musí meditovat. Když pak spolu pronášíme Aum na konci meditace, můžeme vstoupit do nejvyšších světů.
Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017