Zlatá Loď1

Drahé děti, Zlatá Loď není má. Tato Loď patří Nejvyššímu. Všichni jsme cestujícími na této Lodi. Možná řeknete, že já jsem zkušený cestující, protože jsem na této Lodi déle než vy. Ale přeji si říct, že tato Loď patří Nejvyššímu. Právě teď má na této Lodi jen několik stovek cestujících, ale nadejde den, kdy bude mít sedm tisíc cestujících nebo i více. A v blízké nebo daleké budoucnosti Loď Nejvyššího, v níž jsme nyní všichni usazeni, nepoveze ke Zlatému Břehu Za pouze sedm set nebo sedm tisíc jednotlivců, ale celé lidstvo. Transcendentální Nejvyšší ve Své Zlaté Lodi nás všechny poveze ke Zlatému Břehu vždy přesahujícího Za.

Jestliže lidské ve mně bylo Nejvyšším požehnáno schopností napsat 208 básní v jednom dni, modlím se k Nejvyššímu ve mně, aby mi, mé sladké děti, dal schopnost dvacet milionkrát vám nabídnout nejhlubší požehnanou vděčnost mého srdce. Vy jste mou inspirací a uvnitř vás je můj Cíl. Projevením Nejvyššího v každém z vás naplňuji Bohem stanovený úkol. S vámi jsem začal svou cestu a s vámi budu věčně pokračovat v Lodi Nejvyššího Kormidelníka. Naše cesta nikdy neskončí. Pro našeho Nejvyššího Kormidelníka, věčného Gurua, jediného Gurua tady na zemi a tam v Nebi, neexistuje žádný konec cesty.

Lidské ve mně napíše mnohem víc básní. Možná se stane, že lidské ve mně překoná číslo, které jsme právě nabídli světu jako celku v jediném dni. Ale znovu vám chci říct, tak jako vám stále říkám, že to není otázka množství na úkor kvality. Nejvyšší ve mně mi nařídil, abych psal básně, a ujišťuji vás, že mi také dal schopnost dosáhnout kvality. Nejvyšší ve mně a básník ve mně jdou ruku v ruce. Nejvyšší je mou vnitřní vizí a zároveň vnějším úsudkem.

Mnoho lidí může psát stovky a tisíce básní. Já jich také napíšu tisíce, je-li to Vůle Nejvyššího. Ale božské ve mně vzývá Nejvyššího, aby mi prokázal pouze jedinou laskavost, a to vděčnost vám, mé děti, za to, co jste pro mě udělaly, a za to, co pro mě budete dělat po celou Věčnost. Tento pocit vděčnosti chci položit kolem krku každého hledajícího transcendentální Pravdy, neboť každý hledající si jej zaslouží.

Na druhou stranu si přeji říct, že toto není má loď — je to Loď Nejvyššího. Já jsem zkušený či pokročilý člen na Lodi. Jak vám stále říkám, jsem jedním z vás, jsem vaším bratrem. Naším Otcem je někdo jiný. Narodil jsem se do této duchovní rodiny několik let předtím, než jste se narodili vy, proto se ode mě přirozeně očekává, že jsem učinil trochu větší pokrok než vy. Nyní jsem schopný říct vám o Nejvyšším, který je naším věčným Otcem, věčnou Matkou, věčným Přítelem, věčným Milovaným. Snažím se vás naučit, jak vrůst do Jeho pravé Podoby. Ukazuji vám, kde náš Otec je, a tím je mé poslání u konce.

Nejvyšší se stále zabývá překonáváním Svého vlastního rozvíjejícího se Vědomí. V každé vteřině překonává hranice Svého vlastního Překonávání. Proto říkáme, že se zabývá stále se překonávající Skutečností, Božskostí a Nesmrtelností. Dnes se modlím k Nejvyššímu Kormidelníkovi, aby mi poskytl příležitost a schopnost nesčetněkrát nabídnout každému z vás požehnanou vděčnost, neboť každý žák, každý hledající, mi dal příležitost být nápomocen Nejvyššímu v něm. Nejste to vy, kdo by měl být hrdý na vašeho takzvaného vůdce na zemi; jsem to já, kdo by měl být v každém okamžiku hrdý na vás a nabídnout vám svou nanejvýš oduševnělou vděčnost. Jste to vy, kdo mi dal příležitost, a jste to vy, kdo si mě vybral, abych vám všem zasvěceně a oddaně sloužil.


IJ 35. 25. února 1974 žáci Sri Chinmoye oslavovali dokončení 208 básní svého Mistra v tomto dni. Poté, co Sri Chinmoy ocenil velkou loď naplněnou dárky od svých duchovních dětí, promluvil o Zlaté Lodi, jak občas nazývá svou duchovní cestu.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017